e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Moneta Activa Diners club Bank@net NLB Klik Hal mBills
OKOLJE IN PROSTOR
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Obrazec pritožbe na Odločbo o odmeri NUSZ
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo izjave Občine Gornji Grad, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del
Taksa: 35,00 EUR
Vloga za izdajo soglasja za zaporo občinske ceste oz. javne poti
Taksa: 29,50 - 44,50 EUR (za e-vloge 25,00 - 40,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo priključka na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja o skladnosti s prostorskim aktom
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - zaradi vselitve v novogradnjo
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javne površine
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti
Taksa: 40,80 EUR (za e-vloge 36,30 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za prenos javne ceste v last Občine Gornji Grad
Taksa: Brezplačno
DRUŽBENE DEJAVNOSTI
SOCIALNE DEJAVNOSTI
SPLOŠNE VLOGE
VARSTVO OSEBNIH PODARKOV
DRUGE STANDARNE VLOGE