Gornjegrajske muzejske zbirke

ODPIRALNI ČAS

GALERIJA IN MUZEJ STA ODPRTA ZA OBISKOVALCE od  APRILA do SEPTEMBRA:

OB SOBOTAH                                   od 15 do 17 ure
OB NEDELJAH IN PRAZNIKIH        od 9 do 11 ure in od 15 do 17 ure

ali po dogovoru

Kontaktna oseba:
KOLENC IZTOK, GSM: 070 39 79 79

Seznam zbirk:

  1. ETNOLOŠKA ZBIRKA – ustanovljena 1989
  2. ZBIRKA ANTONA JAMNIKA (1862-1942) izumitelja in ljudskega oblikovalca, 1999
  3. ETNOLOŠKA ZBIRKA ŠOKATNIKOVE DOMAČIJE, 1999
  4. ZBIRKA FOSILOV IN KAMNIN, 1999
  5. VERSKA ZBIRKA – ustanovljena 1993
  6. ZBIRKA VIZITK IN NEKRAJEVNIH RAZGLEDNIC, 1995
  7. ZBIRKA OBČINE GORNJI GRAD NA STARIH FOTOGRAFIJAH, 1995

Matična stavba

Matična stavba, imenovana Štekl, ki se nahaja ob zvoniku katedrale, je bila zgrajena leta 1578 kot obrambni in obenem vhodni stolp v utrjen kompleks graščine Gornji Grad. V pritličju  je galerija, zgornji prostori pa so namenjeni muzejskim zbirkam, prvim štirim s seznama.

Škofijski dvorec

V pritličju ostanka dvorca, ki je povezan s katedralo, so preostale tri zbirke. Nekoč mogočno zgradbo so dokončali leta 1517, okrog leta 1750 je bila obnovljena v baročnem slogu, manjkajoči  del pa je bil leta 1944 požgan in štiri leta pozneje porušen. Iz podhoda skozi dvorec sta dva dostopa. Južno od dvorca oziroma katedrale je parkirišče.

Opis zbirk po seznamu

1. Eksponati v etnološki zbirki so zbrani v Gornjem Gradu in okolici. Izven meja občine, do Radmirja in Nazarij, jih je sorazmerno malo. V matični zgradbi so razstavljeni kar v vseh treh nadstropjih, torej tudi na podstrešju, kamor starina nekako še najbolj paše. Toliko bolj, ker je pač  le–to prekoračilo že štiri stoletja. Verska zbirka je sicer v posebnem prostoru, vendar pa teh predmetov ne manjka niti v etnološki zbirki. Skratka, predmetov je toliko, da si jih ob enkratnem obisku težko vse ogledamo, še manj  pa vtisneno v spomin.

2. Šokatnikova domačija, oddaljena le 15 minut hoje, je na srečo ohranila vse starine, ki so se nabrale pri hiši v dolgih letih in so jih prav skrbno shranili. Tudi stare statve iz leta 1846, ki počivajo že od leta 1954.

3. V zbirki domačina Antona Jamnika, sicer urarja in fotografa, sta predstavljeni tudi ti njegovi dejavnosti. Vendar je še bolj zanimiv kot izumitelj in oblikovalec vsakršnih naprav, ki jih je rabil tako sam kot tudi drugi ljudje. Da je znal igrati na harmonij, harfo, violino, oprekelj ali le na piščalko, mogoče še ni kakšna posebnost, vendar pa si je vse te instrumente izdelal kar sam. Pa še marsikaj drugega. V zbirki so le predmeti, ki so se ohranili na njegovem domu.

4. Občina Gornji Grad leži na območju nekdanjega Panonskega morja. Ob vznožju planine lahko marsikje naletimo na vulkansko lavo, ki gleda na površje, v njej pa je seveda veliko fosilov,  ki jih ni lahko oddvojiti. To je delo ljubiteljev fosilov, ki včasih izpadejo tudi kot roparji, če ne poznajo prave mere.
Zato naših nahajališč za razliko razstavišča v muzeju ne reklamiramo. Ni pa omejitev glede odnašanja kamnin. Še posebej  ne v žepih.   Razstavljeni primeri pa so tako ali tako pod ključem.

5. Verska zbirka je bila ustanovljena kot zbirka starih podobic. Teh je sedaj 1300. Razstavljenih je še skoraj 100 molitvenikov oziroma verskih knjig, med njimi vse  Baragove  v slovenščini, nekaj tudi Slomškovih. Sploh imata ta dva  posebne kotičke. Tu je še precej slik, razpela, porcelanasti kipci, pa še kakšne zanimive malenkosti. Odveč je bojazen, da je v kaki zbirki premalo vsega.  Premalo je večkrat le časa za ogled, saj se obiskovalcem  mudi naprej.

6.  V zbirki nekrajevnih razglednic so razglednice iz prvih dvajsetih let, potem ko so se leta 1898 sploh pojavile. Do takrat so bile le krajevne razglednice in seveda vizitke, ki so jih uporabljali za voščila ob različnih priložnostih. Najstarejša v zbirki je nemška novoletna iz leta 1827 (zanima nas, če kdo ve za starejšo), s slovenskim napisom pa iz leta 1863. Med razglednicami je največja zbirka "Mlade ženske  na starih razglednicah" (1899), za njo pa "Bili smo mladi" – otroci na razglednicah (tisk 1898, fotografije 1901). Ostale zbirke so številčno  precej manjše:  "Samo midva" – zaljubljeni pari (1899), pokrajinske (1898), čestitke (1898), božično novoletne (1898), velikonočne (1899),
I. svetovna vojna, Franc Jožef I. (1898), Karel I., ženske narodne noše. V eni od vitrin so zaradi zanimivih oblačil še  fotografije žensk iz zadnjih treh desetletij 19. stol.

7. Kogar zanima, kako je včasih izgledal Gornji Grad, pa tudi  Nova Štifta  in Bočna v naši občini, se bo lahko nekoliko pomudil še v manjši sobici , kjer so na ogled razen nekaj originalov tudi barvne fotokopije formata A4. Tako je razvidnost slik boljša.

Naše  zbirke so pravo presenečenje za ljubitelje starin, zato vabimo na ogled tudi vas. Pokličete lahko  na telefon 070 39 79 79. Raje kakšen dan prej kot tik pred želenim ogledom.  Le tako vam lahko jamčimo ogled.

 EU Copyright | Obcina