Statistični podatki

STATISTIKA OBČINE

Občina Gornji Grad je ena od devetih občin partnerstva Zgornje Savinjske in Šaleške doline, ki spada v Savinjsko statistično regijo.

 

 

 

 

 

Število prebivalcev: 2551 (Statistični urad, stanje na 1.7.2016)

Od tega 1289 moških in 1262 žensk, kar jo uvršča na 163. mesto glede na število prebivalcev posameznih občin

 

 

 

Povprečna starost prebivalcev je 45,0 let, kar je 2,6 leti višje kot povprečna starost prebivalcev Slovenije (Statistični urad, 2014).

 

KAZALNIKI ZA LETO 2014 OBČINA SLOVENIJA
Gostota prebivalstva (preb/km2) 28,9 101,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -20,0 0,9

Vir: Statistični urad, 2014

 

58 % prebivalcev starih med 15 in 64 leti je delovno aktivnih, kar je za 1% več od slovenskega povprečja. Tudi stopnja registriranih brezposelnih oseb je na območju občine Gornji Grad za 1,4% nižja od slovenskega povprečja 13,1% (Statistični urad, 2014).

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenega pri pravnih osebah za leto 2014, je v občini za 19% nižja od letnega povprečja mesečne bruto plače v Sloveniji.

Število gospodinjstev: 926 ( Statistični urad, stanje na 1.1.2015)     

Površina: 90,1 km²
Po površini je uvrščena na 79. mesto med slovenskimi občinami.

Nadmorska višina območja občine je od  400 – 900 m.

 

Naselja:

 V Občini Gornji Grad je 6 naselij:

  • Bočna,
  • Dol,
  • Florjan pri Gornjem Gradu,  
  • Gornji Grad,
  • Lenart pri Gornjem Gradu,
  • Nova Štifta.

                                                                                Vir: PISO

 

Vode: Reka Dreta, potok Kropa, Žrela, Šokatnica.

Planine: Menina planina – 1.508 m, Lepenatka – 1.422 m, Veliki Rogatec – 1.557 m, Kašna planina – 1.435 m.  Območje Menine je vključeno v naravovarstveno območje Nature 2000.

Gozd: 70 % površine občine pokriva pretežno iglasti gozd. Prevladuje smreka.

Gospodarstvo:
Med gospodarskimi panogami prevladujeta kmetijstvo in lesna industrija. Kmetje letno pridelajo cca 3 milijone litrov mleka. Predelava lesa pomembno dopolnjuje kmetijsko dejavnost.  Pomemben del pa gospodarstva pa predstavljajo tudi podjetja. Po podatkih Statističnega urada je bilo leta 2015 v občini Gornji Grad  189 registriranih podjetij, različnih statusnih oblik.

 EU Copyright | Obcina