Splošna ambulanta

ZASEBNA SPLOŠNA AMBULANTA

BLIMED d.o.o.
BLAŽIČ – LIPNIK IRENA, dr. med. spec. spl. med.

Naslov: Tlaka 10, 3342 GORNJI GRAD
Telefon: 03 839 13 80
Telefax: 03 839 13 85

ORDINACIJSKI ČAS
PONEDELJEK                       od   7.30 do 14.00
TOREK                                 od  13.00 do 21.30         POPOLDAN
SREDA                                 od    7.30 do 14.00
ČETRTEK                             od    7.30 do 14.00
PETEK                                  od    7.30 do 14.00

Opombe: V torek od 20.00 do 21.30 ure je čas namenjen terenskemu delu,
v četrtek od 12.00 do 14.00 ure je ordinacijski čas namenjen otroški preventivi.
Čakalne dobe ni.

Zaposleni v medicinski ambulanti:
ZDRAVNIK:                 Irena BLAŽIČ – LIPNIK, dr. med. spec. spl. med.
MED. SESTRA:            Mira OREŠNIK, sr. med. sestra
PATRONAŽA:              Zofka FALE, viš. med. sestra, GSM: 031 658 968

Dr. med. Irena Blažič-Lipnik opravlja dejavnost splošne medicine v ordinaciji Zdravstvene postaje Gornji Grad na podlagi pridobljene pogodbe o koncesiji z namenom, da se izvaja dejavnost polivalentne splošne ambulante za odraslo populacijo ter za kurativo in preventivo šolske in predšolske mladine. Dejavnost poteka v prostorih, ki so dani v najem s sklepom Občinskega sveta Občine Gornji Grad.
Trenutno namerava Občina Gornji Grad kot investitor urediti vhod v zdravstveni dom tako, da bo mogoč dostop tudi invalidom z invalidsko stopniščno dvižno ploščadjo. Obstoječemu objektu bo prizidan vetrolov, s čimer bomo pridobili več prostora pred stopniščem.EU Copyright | Obcina