Pošta Slovenije, enota Gornji Grad

POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
PE  POŠTA GORNJI GRAD
Attemsov trg 9
3342 GORNJI GRAD
Tel.: 03 839 14 20
Fax:    03 839 14 24

Delovni čas:
Ponedeljek - petek: od 8.00 do 10.30 in od 14.30 do 17.00
Sobota: od 9.00 do 11.00

NOVI PROSTORI POŠTE 3342 GORNJI GRAD

Na binkoštni ponedeljek, 13. junija 2011, ko je bil v večini evropskih držav dela prost dan, je bil za prebivalce Gornjega Grada prav poseben dan. Pošta 3342 Gornji Grad se je preselila v nove, sodobno urejene, poslovne prostore.

Gornji Grad je dobil prvo pošto že v davnem letu 1863. Po adaptaciji v letu 1980 se je nahajala pošta v središču Gornjega Grada tik ob prometnici, ki pelje skozi Zadrečko dolino preko prelaza Črnivec v Kamnik. Na stari lokaciji je poslovala pošta v poslovnih prostorih velikosti 68 m2, kar ni zadostovalo sedanjim prometno tehnološkim zahtevam.

Pošta se je preselila na lokacijo Attemsov trg 9, ki je od stare lokacije oddaljena 100 m. S preselitvijo je pridobila pošta večje in bolj udobne poslovne prostore. Urejena je boljša dostopnost za uporabnike poštnih storitev vseh kategorij. Pred pošto je poskrbljeno za parkirna mesta s katerimi na stari lokaciji nismo razpolagali.

Pošta ima na novi lokaciji urejene pogoje za uspešno trženje vseh vrst poštnih, denarnih in ostalih storitev.

Skupna velikost poslovnih prostorov nove pošte znaša 119,07 m2.

Zaposlenim smo ob otvoritvi zaželeli mnogo delovnega navdiha v novih prostorih. Verjamemo, da imajo novi prostori tudi pozitiven vpliv na uporabnike poštnih storitev.EU Copyright | Obcina