POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA REDNE VOLITVE V OBČINSKI SVET IN REDNE VOLITVE ŽUPANA, 20. NOVEMBRA 2022

12. 9. 2022
12.09.2022
Objave in pozivi
18.11.2022 do 00:00