Odločba o ukinitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena

11. 10. 2021
11.10.2021
Namere, odločbe, pobude
26.10.2021 do 00:00
11.10.2021
Zdenko Purnat
obcina@gornji-grad.si
03 839 18 50