Vloga za izdajo izjave Občine Gornji Grad, da se oskrbovani objekt ne nahaja na območju javnega vodovoda, kjer se izvaja javna služba, oziroma da izvajanje javne službe ni predvideno

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: 4,50 EUR
Plačilo takse:
  • Ob oddaji vloge s plačilnimi karticami, preko spletne banke NLB klik, preko spletne banke Bank@net, z moneto, preko Hal mBills, s položnico (upn nalog).
  • Ob dostavi fizične vloge na občino (po elektronski pošti ali natisnjeno po pošti) s položnico (UPN nalog).
TRR za nakazilo: SI56 0123 0430 0309 116
Referenca: SI11 75299-7111002
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA