Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin na naslovu Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad

8. 6. 2022
08.06.2022
Prodaja nepremičnin
08.07.2022 do 00:00
478-32/2022
08.06.2022
Zdenko Purnat
03 839-18-50