OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKO GRADNJO NA OBMOČJU PREKŠTAN (OPPN PREKŠTAN)

29.06.2020