Obrazec R-6 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči

Vrsta vloge:
PDF: 


EU Copyright | Vloge_in_obrazci