Vloge in obrazci

Okolje in prostor:

Vloga za soglasje poseg v varovalni pas ceste - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za komunalni prispevek - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo priključka na občinsko cesto - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo dovoljenja obremenitev okolja s hrupom - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi prostora - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo soglasja za uporabo javnih površin - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo soglasja/dovoljenja za zaporo občinske ceste - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo projektnih in drugih pogojev - PDF icon PDF
Zahteva za izdajo mnenja - PDF icon PDF
Vloga za potrdilo o predkupni pravici - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Vloga za izdajo soglasja za raztros pepela zunaj pokopališča - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF

NUSZ:

Podatki o stavbi (Stavba) - PDF icon PDF
Podatki o stavbi (Stavba - industrija, skladišče, hladilnica) - PDF icon PDF
Podatki o delu stavbe (Druga raba) - PDF icon PDF
Prijava podatkov za odmero NUSZ "stanovanjski objekti" - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Prijava podatkov za odmero NUSZ "poslovni objekti" - Datoteka DOC - PDF icon PDF

Družbene dejavnosti:

Vloga za dodelitev izredne denarne pomoči - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Obrazec za prijavo rednega obratovalnega časa gostinskega obrata - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Društva/Klubi - OBRAZEC - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF
Vloga za podaljšanje obratovalnega časa - Datoteka DOC - PDF icon PDF
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence - Microsoft Office document icon DOC - PDF icon PDF

Turizem:

Plačilo turistične in promocijske takse - PDF icon PDF

Naravne nesreče:

Obrazec R-6 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF
Obrazec R-5 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF
Obrazec R-4 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF
Obrazec R-3 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF
Obrazec R-2 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF
Obrazec R-1 Zahtevek za nadomestilo izgubljenega zaslužka za obdobje izvrševanja nalog zaščite, reševanja in pomoči - PDF icon PDF


EU Copyright