Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnega premoženja – stanovanje na naslovu Novo naselje 2, ID znak: del stavbe 942-114-8EU Copyright | Stvarno_premo_enje