Javna dražba za stanovanje na naslovu Novo naselje 1 , ID znak: del stavbe 942-339-3 in stanovanje na naslovu Novo naselje 2 , ID znak: del stavbe 942-114-10EU Copyright | Stvarno_premo_enje