ODPRAVA ZAPORE OBMOČJA - HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE

Odpravi se zapora območja okrog saniranega žarišča bolezni - huda gniloba čebelje zalege, na pokaciji k.o. Bočna (koordinate X,Y: 128980, 488671) v polmeru treh kilometrov preletne razdalje ter prekliče prepoved premikov čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja, iz in na to območje, izrečena v odločbi URSVHVVR, št. U06170-533/2018/14 U900-08, z dne 11.6.2018.EU Copyright | Obvestila