Oglasna deska Občine Gornji Grad

Obvestilo o plačilu nepravilno ločenih odpadkov

V primeru nepravilnega ločevanja odpadkov bo dodatno sortiranje v bodoče plačljivo. Vrečke, ki jih niste prevzeli v juniju v času delitve, lahko prevzamete na sedežu občine.

Obvestilo o zapori ceste Rogačnik - Lenart - Mačkin kot - Amer

Obveščamo vas o popolni zapori občinske ceste z oznako LC 107020 (Rogačnik – Lenart – Mačkin kot – Amer; odsek Spodnji Kos – Zgornji Dol) zaradi izvedbe gradbenih del na lokalni cesti, na odseku Spodnji Kos – Zgornji Dol, od 29. 5. 2017 do 31. 7. 2017. V času popolne zapore ceste bo zagotovljen obvoz.

Obvestilo o zapori ceste Spodnji trg - Prod - Pariš

Obveščamo vas o popolni zapori občinske ceste LZ 107221 (Spodnji trg – Prod – Pariš)  zaradi investicijskih vzdrževalnih del obnove mostu preko Drete (Firberjev most), ki bo v obdobju od 12. 06. 2017 do 30. 06. 2017.

Ureditev obvoza ni potrebna. Do delovišča se lahko pristopa z obeh strani z regionalne ceste. Območje je namenjeno samo lokalnemu prometu oziroma stanovalcem tega območja.

Odredba o prodaji nepremičnine

Odredba o prodaji nepremičnine:

- parc. št. 1371/11, k.o. 941 – Bočna,

- parc. št. 1371/12, k.o. 941 - Bočna.

Ustna javna dražba bo potekala 7. julija 2017, ob 13.00 uri na Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

Obvestilo o prijavi škode zaradi poplav

Občina Gornji Grad obvešča, da se je pričel popis neposredne škode na stvareh, na lokalnih cestah in gozdnih cestah ter kmetijskih zemljiščih, zaradi poplav dne 28. aprila 2017. Škodo prijavite do ponedeljka, 29. maja 2017, več informacij je v priponki.

StraniEU Copyright