Oglasna deska Občine Gornji Grad

Neskladnost pitne vode (Prekuhavanje vode) - PREKLIC

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da vodo
namenjeno za uporabo v prehrani ljudi ni več potrebno prekuhavati.

Neskladnost pitne vode - Prekuhavanje vode

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da je vodo namenjeno za uporabo v prehrani ljudi zaradi motnosti do preklica potrebno
prekuhavati.

Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

Ustna javna dražba bo potekala 25. septembra 2017, ob 9.00 uri pri Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

StraniEU Copyright