Oglasna deska Občine Gornji Grad

Javna dražba zemljišča v Bočni

Rok za prijavo:

  • Sreda, 20 december, 2017-10.00 uri

Ostalo dokumentacijo najdete pod zavihkom javni razpisi.

Javna razgrnitev predloga delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči je v času od 25. 10. do 24. 11. 2017.

Spoštovani člani civilne zaščite!

Prosim da pregledate gradivo in podate morebitne pripombe.

Odredba o prodaji nepremičnine

- parc. št. 194/1, k.o. 943 – Šmiklavž.

2. javna dražba bo potekala 27. novembra 2017, ob 9.00 uri, soba 12, I. nadstropje, na Okrajnem sodišču v Velenju, Prešernova 1, Velenje.

StraniEU Copyright