Oglasna deska Občine Gornji Grad

Opozorilo - prepoved premika vseh čebelnjakov/huda gniloba čebelje zalege

Na podlagi potrjene kužne bolezni huda gniloba čebelje zalege na začasnem stojišču v kraju Bočna, je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izdalo odločbo o prepovedi premika vseh čebelnjakov oz. čebeljih družin. Ukrep ostane v veljavi najmanj do pridobitve negativnih rezultatov kliničnih pregledov vseh čebelnjakov znotraj kužnega kroga.

 

 

StraniEU Copyright