Oglasna deska Občine Gornji Grad

Delna zapora občinske ceste

Obveščamo vas, da bo delna zapora občinske ceste z oznako JP 607060 (Zlato polje – Slapnik), zaradi modernizacije občinske ceste, na parcelni št. 1049/2 k.o. Šmiklavž, potekala od 17. 9. 2018 do 30. 10. 2018.

V času delne zapore občinske ceste bo omogočen dostop do objektov.

Evidentiranje (potrjevanje) podpor kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov

Upravna enota bo izvedla potrjevanje podpor volivcev kandidaturi za župane in kandidate za člane občinskega sveta tudi na terenu.

Gornji Grad v četrtek,  11. oktobra 2018, od 8.00 do 14.00 ure, na sedežu občine.

Javni poziv

Javni poziv k posredovanju predlogov za sestavo volilnih odborov za redne lokalne volitve v občinski svet in redne volitve župana Občine Gornji Grad.

Rok do vključno 13.9.2018

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo popolna zapora občinske ceste z oznako LC 107010 (Sluga – Nova Štifta – Črnevska rida), na parcelni št. 503/5 k.o. 944 – Tirosek, zaradi sanacije plazu nad in pod občinsko cesto, od 20. 8. 2018 do 31. 10. 2018.

Popolna zapora bo samo na parcelni št. 503/5 k.o. 944 – Tirosek, kjer ni objektov. Vsi lastniki imajo dostop do objektov po lokalni cesti in smeri Sluga – Nova Štifta (do hišne številke Tirosek 35) ali iz smeri Črnevska rida – Nova Štifta (do hišne številke Tirosek 32).

ODPRAVA ZAPORE OBMOČJA - HUDA GNILOBA ČEBELJE ZALEGE

Odpravi se zapora območja okrog saniranega žarišča bolezni - huda gniloba čebelje zalege, na pokaciji k.o. Bočna (koordinate X,Y: 128980, 488671) v polmeru treh kilometrov preletne razdalje ter prekliče prepoved premikov čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja, iz in na to območje, izrečena v odločbi URSVHVVR, št. U06170-533/2018/14 U900-08, z dne 11.6.2018.

Obvestilo o zapori ceste

Obveščamo vas, da bo delna zapora občinske ceste z oznako LK 107201 (RUP – Novo naselje – jez) in LK 107391 (Novo naselje – Gas. dom) zaradi javne prireditve – Čebelarski praznik v Gornjem Gradu dne 22. 7. 2018, potekala od 17.00 ure do 19.00 ure.

StraniEU Copyright