Oglasna deska Občine Gornji Grad

Nadomeščanje v splošni ambulanti Gornji Grad

Splošna ambulanta Gornji Grad obvešča o nadomeščanju v času dopusta od 4.7.2019 do 12.7.2019.

Obvestilo o dopustu

Lekarna Gornji Grad obvešča, da ne posluje v času dopusta od 1. 7. do 12. 7. 2019.

Obvestilo

Obveščamo vas, da bo popolna zapora občinske ceste LC 107050 (Križ – Florjan – Krnica od km 0+720 do km 6+920) zaradi ureditve ceste potekala od 24. 6. 2019 do 31. 7. 2019. V času popolne zapore bo urejen obvoz.

Soglasje o zapori ceste

Delna zapora lokalne ceste bo zaradi prireditve XIV. kolesarskega vzpona Terme Snovik – GTC 902 Črnivec, ki bo potekala dne 15. 6. 2019, med 10.00 in 11.30 uro.

Poziv k odstranjevanju vegetacije in prenehanju odlaganja odpadkov ter deponiranja na vodnih in priobalnih zemljiščih

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja Savinje, kot upravljavec vodotokov na območju porečja Savinje, poziva lastnike in druge uporabnike vodnih in priobalnih zemljišč, da se podrta drevesa, polomljena debla in vejevje odstrani, ter odpadkov ne odlaga na brežine in meče v struge vodotokov.

StraniEU Copyright