Oglasna deska Občine Gornji Grad

Obvestilo o zapori ceste

Popolna zapora občinske ceste z oznako LC 107010 (Sluga – Nova Štifta – Črnevska Rida), bo v obdobju od 2. 9. 2019 do 12. 9. 2019

Javna dražba za prodajo nepremičnin v lasti Občine Gornji Grad

Rok za prijavo:

  • Petek, 27 September 2019 – 10:00

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Gornji Grad objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

  • stanovanje, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Novo naselje 2, Gornji Grad, ID znak: del stavbe 942-114-8, posamezni del št. 8 v stavbi št. 114 k.o. Gornji Grad, stoječa na parceli št. 167/5 in 170/3 obe k.o. Gornji Grad.

 

Rok: petek, 02.08.2019, do 11.00 ure

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 1. odstavka 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in v povezavi z 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Gornji Grad objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za nepremičnino:

  • stanovanje, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na naslovu Novo naselje 1, Gornji Grad, ID znak: del stavbe 942-339-8, posamezni del št. 8 v stavbi št. 339 k.o. Gornji Grad, stoječa na parceli št. 167/5 k.o. Gornji Grad.

 

Rok: petek, 02.08.2019, do 11.00 ure

Nadomeščanje v splošni ambulanti Gornji Grad

Splošna ambulanta Gornji Grad obvešča o nadomeščanju v času dopusta od 4.7.2019 do 12.7.2019.

Obvestilo o dopustu

Lekarna Gornji Grad obvešča, da ne posluje v času dopusta od 1. 7. do 12. 7. 2019.

StraniEU Copyright