Center starejših Gornji Grad

e-mail: infotocka@deos.si
spletna stran: http://www.deos.si
telefonska številka: 080 2737
 

DEOS center starejših Gornji Grad je zasebni socialnovarstveni zavod, ki deluje na podlagi koncesije, ki jo je podelilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Center je v lasti družbe DEOS, ki združuje osem Centrov starejših po Sloveniji. Temeljna naloga Centra je institucionalno varstvo starejših od 65 let.  Institucionalno varstvo obsega osnovne storitve; namestitev v sobi, osebna pomoč, socialna oskrba in varstvo, zdravstvena nega in rehabilitacija, osnovna zdravstvena dejavnost, primerna prehrana, vzdrževanje prostorov in perila, tehnična oskrba ter številne dejavnosti in aktivnosti, ki stanovalcem omogočajo aktivno, ustvarjalno in kakovostno preživljanje prostega časa (telovadba, urica branja, skupina ročnih del, skupina za ohranjanje spomina in zbranosti, pevski zbor Škrjančki, sveta maša, srečanja z diakonom, filmska urica, kuharska urica, vrtnarski krožek, zeliščarstvo, družabne igre – tombola…več informacij na www.deos.si/gornji-grad/)

 

Center starejših Gornji Grad lahko sprejme 154 stanovalcev. Skoraj vse sobe so opremljene z balkonom, sanitarijami, prho, hladilnikom ter priključkoma za telefon in kabelsko televizijo. V Centru so okrepčevalnica, frizerstvo in knjižnica.V sodelovanju z Zavodom Aktivna starost, neprofitno organizacijo na področju socialnega varstva starejših v našem Centru poteka inovativna oblika dnevnih aktivnosti za starejše imenovana Aktiven dan. Program je namenjen predvsem starejšim, ki bivajo v domačem okolju in se zaradi različnih ovir ne morejo v zadostni meri udeleževati aktivnosti izven doma potrebnih za vzdrževanje ustrezne kvalitete življenja. Dolgoročno program zagotavlja starostnikom boljšo psiho-fizično stanje, kar jim omogoča, da lahko dlje časa kvalitetno bivajo doma, neodvisno od (nujne) pomoči svojcev. Skrb za starostnika je pogosto psihično, časovno in včasih tudi fizično zelo obremenjujoče za svojce, ne glede na to ali so še v službi ali v pokoju.EU Copyright | Obcina