GOŠO


Konzorcij občin Mozirje, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Ljubno ob Savinji, 
Luče ob Savinji, Solčava, Vransko, Prebold, Polzela, Taborin in Apače gradi odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij (GOŠO). Operacijo sofinancira ESRA (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regional ni razvoj - ESRR;
2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura, Prednostna usmeritev:
2.2. Informacijska družba, Projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacijv lokalnih skupnostih 

Povezava na spletno stran Iskrasistemi kjer se nahaja skupni projekt GOŠO

Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja je bila formalno zaključena z 31.5.2013.

​OBVESTILA IN STATUSI OMREŽJA:

Povezave:

www.mzip.gov.si

http://www.europeansurveyresearch.org/

http://www.mozirje.si/

http://www.nazarje.si/

http://www.gornji-grad.si/

http://www.obcina-recica.si/

http://www.ljubno.si/

http://www.luce.si/

http://www.solcava.si/

http://www.vransko.si/

http://www.prebold.com/

http://www.polzela.si/

http://www.obcina-tabor.si/si/

http://www.obcina-apace.si/

 EU Copyright | Obcina