SUŠA 2013 - Obvestilo oškodovancem

Obveščamo vas, da smo dne 16.9.2013 prejeli SKLEP o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji  zaradi posledic suše v letu 2013, ki ga je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje.

Obvestilo oškodovancem
Obrazec
Dovoljene kultureEU Copyright | Novica