Poizvedba o interesu za priključitev na odprto širokopasovno omrežje (OŠO) elektronskih komunikacij

Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je gradnja odprtega širokopasovnega omrežja (OŠO) elektronskih komunikacij v občinah: Mozirje, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Apače, v zaključni fazi, oz. da bo zaključena do 1.6.2013. 

več si preberite v prilogi, kjer je tudi obrazec za poizvedbo o interesu priključitve na OŠO.

Pod rubriko HITRE POVEZAVE se nahaja dokument: Informacije o projektu GOŠO.

Prav tako se nahaja pod rubriko OBČINA nova rubrika z imenom PROJEKTI.

Priloga
 EU Copyright | Novica