Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest

Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v času referendumske kampanje o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih.

Pogoji
 EU Copyright | Novica