Obvestilo o odvozu živalskih stranskih odpadkov

Pri zakolu za lastno domačo porabo nastanejo odpadki, ki jih v skladu z evropsko zakonodajo imenujemo živalski stranski proizvodi (v nadaljevanju ŽSP). V Sloveniji je s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo dovoljen zakol prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine.

Občanom petih Zgornje savinjskih občin omogočamo zbiranje teh odpadkov v Zbirnem centru Podhom. Občani, ki izvajajo zakol živali za lastno porabo, lahko produkte, kot so kosti, rogovi, kopita ali parklji, surova živalska koža velikih in majhnih živali, volna, dlaka, prašičje ščetine, perje in drugi nepredelani odpadki, brezplačno pripeljejo in oddajo v poseben zabojnik, ki je izdelan iz nerjaveče pločevine in zaprt.

Občani občine Gornji Grad lahko živalske stranske proizvode oddajo na lokaciji v Zbirnem centru Podhom brezplačno, uporabniki pa se morajo ob predaji odpadkov izkazati s plačano zadnjo položnico za ravnanje s komunalnimi odpadki in osebnim dokumentom.

ŽSP bo to sezono možno oddati od 1. novembra 2019 do 28. februarja 2020.EU Copyright | Novica