PRIKAZOVALNIK HITROSTI »VI-VOZITE« v Šmiklavžu v Novi Štifti

Občina Gornji Grad je prejela v 10-mesečno brezplačno uporabo prikazovalnik, ki je na podlagi pobud nameščen na stebru javne razsvetljave v Šmiklavžu pri gasilnem domu PGD Nova Štifta. Z Javno agencijo RS za varnost prometa je sklenjen Sporazum, v katerem so opredeljene obveznosti izvajalca, med drugim da izvede montažo, zavarovanje in promocijo prikazovalnika. Sporazum velja za obdobje do 30. 6. 2020. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornji Grad (SPV) je sklenil, da se prikazovalnik prihodnje leto odkupi.

V priponki je primer poročila preko vikenda v septembru 2019.EU Copyright | Novica