nič-energijske stavbe in izsledki projekta CoNZEBs

CoNZEBs je projekt okvirnega razpisa EU Obzorje 2020 na temo „Zmanjšanje stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe“

Obvestilo o odvozu živalskih stranskih odpadkov

Pri zakolu za lastno domačo porabo nastanejo odpadki, ki jih v skladu z evropsko zakonodajo imenujemo živalski stranski proizvodi (v nadaljevanju ŽSP). V Sloveniji je s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnice za lastno domačo porabo dovoljen zakol prašičev, ovc, koz, gojene divjadi, kuncev in domače perutnine.

PRIKAZOVALNIK HITROSTI »VI-VOZITE« v Šmiklavžu v Novi Štifti

Občina Gornji Grad je prejela v 10-mesečno brezplačno uporabo prikazovalnik, ki je na podlagi pobud nameščen na stebru javne razsvetljave v Šmiklavžu pri gasilnem domu PGD Nova Štifta. Z Javno agencijo RS za varnost prometa je sklenjen Sporazum, v katerem so opredeljene obveznosti izvajalca, med drugim da izvede montažo, zavarovanje in promocijo prikazovalnika. Sporazum velja za obdobje do 30. 6. 2020. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornji Grad (SPV) je sklenil, da se prikazovalnik prihodnje leto odkupi.

V priponki je primer poročila preko vikenda v septembru 2019.

NOVI RAZPISI EKO SKLADA ZA NEPOVRATNA SREDSTVA

V začetku poletja 2019 je EKO SKLAD objavil nekaj novih javnih razpisov, katerih namen je povečanje rabe obnovljivih virov in večje učinkovitosti v stanovanjskih stavbah, ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Javni poziv za sofinanciranje obnove fasade na objektih v Občini Gornji Grad v letih 2018 in 2019

Občane obveščamo, da je na spletni strani Občine Gornji Grad pod zavihkom Javni razpisi objavljen Javni poziv za sofinanciranje obnove fasade na objektih v Občini Gornji Grad v letih 2018 in 2019.
Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki na območju občine Gornji Grad načrtujejo obnovo fasad na stanovanjskih in nestanovanjskih objektih in, ki ustrezajo pogojem navedenim v razpisu.

Rok za prijavo na javni poziv je 29.11.2019 do 15.00 ure.

 

Obvestilo o prekinitvi dobave električne energije

Elektro Celje prebivalce občine Gornji Grad obvešča, da bo zaradi izvajanja del na daljnovodu dobava električne energije prekinjena v torek, dne 27.8.2019, in sicer:

- za objekte, ki se napajajo iz trafo postaj TP Rifelj, TP Tiršek, TP Smreka in TP Deos bo dobava prekinjena med 9.00 in 11.00 uro;

- za objekte, ki se napajajo iz trafo postaje TP Šola bo dobava prekinjena med 7.30 in 8.00 uro ter 13.30 in 14.00 uro;

Obvestilo o zaprtju lekarne v Gornjem Gradu

Lekarna Gornji Grad bo zaradi letnega dopusta zaprta od ponedeljka, dne 19.8.2019, do vključno petka, dne 23.8.2019. Nemoteno preskrbo z lekarniškimi storitvami v času zaprtja Lekarne Gornji Grad zagotavlja Lekarna Mozirje.

Hvala za razumevanje.

Koncesionarka, Tanja Veršnik, mag.farm.

 

Obvestilo o prekinitvi dobave električne energije v Gornjem Gradu

Elektro Celje prebivalce Gornjega Grada obvešča, da bo dobava električne energije prekinjena v torek, dne 20.8.2019, in sicer za celotno območje Gornjega Grada od 6.00 do 6.30 ure. Za objekte, ki se napajajo iz trafo postaje "Šola" pa bo dobava prekinjena od 6.00 do 7.00 ure.

Hvala za razumevanje.

Občinska uprava

 

Preklic neskladnosti pitne vode

Vse uporabnike javnih vodovodov Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta obveščamo, da vodo namenjeno za uporabo v prehrani ljudi ni več potrebno prekuhavati.

Več v obvestilu

KOLESARIMO ZA CELIAKIJO

IZKORISTIMO ENKRATNO PRILOŽNOST IN POVEJMO ŠIRŠI JAVNOSTI VEČ O CELIAKIJI.

Soustvarjajmo skupaj boljšo prihodnost za bolnike s celiakijo.

Matjaž Golob bo v 14 dneh večkrat prekolesaril Slovenijo in obiskal vseh 212 občin. Prekolesaril bo 3000 km in 40.000 višinskih metrov (mv) v 14. etapah bo prekolesaril po 200 km in do 3500 vm ter pri tem obiskal tudi do 22 občin na dan. Kolesarjenje je namenil osveščanju o celiakiji in izzivih bolnikov s celiakijo pri vsakdanjem življenju brez glutena.
Všečkajte in delite na www.facebook.com/celiakija.si/ in spremljajte na www.celiac.si.

V GORNJEM GRADU GA BOMO PRED OBČINSKO STAVBO LAHKO POZDRAVILI 9.8.2019 OKOLI 7.30 URE.

VABLJENI V ČIM VEČJEM ŠTEVILU!

Strani

Arhiv novic po letihEU Copyright