Zavod za gozdove, krajevna enota Gornji Grad

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, OBMOČNA ENOTA NAZARJE,
KRAJEVNA ENOTA GORNJI GRAD

KE Gornji Grad je ena od petih KE v OE Nazarje.

Naslov:
KE Gornji grad
Kocbekova 23, 3342 GORNJI GRAD
e-pošta: KE.GornjiGrad@zgs.gov.si
 
Vodja:  Jevšnik Damjan, GSM:  041 657 628
e-pošta: damjan.jevsnik@zgs.gov.si
 

GOZDNA UČNA POT TIČJAK / GORNJI GRAD


Začetek poti v Gornjem Gradu je pri sedežu Zavoda za gozdove, Krajevna enota Gornji Grad.
 

  • dolžina poti: 1,6 km (krožna pot)
  • čas hoje: 40 min
  • najnižja točka: 429 m.n.v.m
  • najvišja točka: 521 m.n.v.m


 EU Copyright | Obcina