Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornji Grad v mandatnem obdobju 2018 - 2022 deluje v sestavi naslednjih članov:
 • GRUDNIK Jelka - predsednica
 • NEUHOLT Peter (PP Mozirje) 
 • PETEK Urška
 • PRESEČNIK Marjan 
 • PURNAT Zdenko.

 

NAČRT ŠOLSKIH POTI OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

Redne dejavnosti

 • sodelovanje z vrtci (usposabljanje vzgojiteljev  in zagotavljanje ustrezne literature ter potrebnih didaktičnih pripomočkov
 • prometna značka (program prometne vzgoje za učence na razredni stopnji v osnovni šoli),
 • rumene rutice in kresničke (akcija v začetku šolskega leta; opozorilo voznikom na prisotnost otrok učencev prvega in drugega razreda na cesti),
 • kolesarski izpiti (program pridobivanja znanja in spretnosti v četrtem oziroma petem razredu osnovne šole in izpit pred posebno komisijo),
 • zagotavljanje potrebne opreme za osnovne šole (kolesa, poligoni, prometne table, prometni prti),
 • usposabljanje učencev za vožnjo kolesa z motorjem (v devetem razredu osnovne šole in opravljanje izpita ˝H˝ kategorije v avtošoli),
 • šolska prometna služba (usposabljanje učencev višjih razredov za delovanje v okviru šolske prometne službe, zagotovitev opreme ter prostovoljna prometna služba še posebej na začetku novega šolska leta in po zimskih počitnicah sodelujejo starši, upokojenci, člani ZŠAM, redarji, policija; gre za pokrivanje kritičnih točk pred osnovnimi šolami, za zagotovitev varnostnih telovnikov in drugih tehničnih pripomočkov, za usposabljanje itd.),
 • sodelovanje z javnostjo (vključitev sredstev javnega obveščanja v preventivno in prometno vzgojno dejavnost),
 • objave v Glasilu Občine Gornji Grad (boljša informacija med Oš, vrtci in ustanovami).

Prometno vzgojne akcije

 • Mladi voznik (opozarjanje na probleme s katerim se srečujejo in jih povzročajo mladi vozniki v prometu, zmanjšanje števila žrtev in povzročiteljev nesreč med mladimi ter izboljšanje prometne varnosti s poudarkom na hitrosti in alkoholu),
 • Vozimo pametno (vključitev v širšo akcijo SPVCP Slovenije s katero skušamo vplivati na udeležence v prometu in spremeniti njihove razvade in navade tako, da se bodo obnašali bolj varno),
 • Šolska in občinska tekmovanja Kaj veš o prometu? (preverjanje znanja iz cestno prometnih predpisov in praktične vožnje na cesti in   poligonih s kolesom in kolesom z motorjem, risanje in pisanje na temo prometne varnosti ), Varna vožnja s kolesom z motorjem (testiranje učencev devetih razredov in nastop najboljših na praktičnem tekmovanju s kolesom z motorjem), 
 • Varno kolo (preverjanje tehničnega stanja koles učencev; v sodelovanju s šolami, policijo, AMD, ZŠAM),
 • Bistro glavo varuje čelada (seznanjanje mlajših udeležencev v prometu s koristnostjo uporabe zaščitne čelade kot enega od elementov za zagotavljanje varnosti oz. ublažitev poškodb kolesarji, rolkarji in rolarji, motoristi, sodelovanje s sponzorji),
 • Hitro, je hitro prehitro (prikaz vožnje in zaviranje na različnih podlagah suho, mokro, poledenelo),
 • BODI preVIDEN (uporaba svetlobnih odsevnih teles; še posebej s strani otrok in starejših udeležencev v prometu),
 • Brezhibno vozilo je varno vozilo (prostovoljno občasno preverjanje tehnične brezhibnosti vozil) akcija teče v sodelovanju z organizacijami, ki opravljajo tehnične preglede in nekaterimi servisnimi delavnicami),
 • Tehnično urejanje prometa (pregled nevarnih točk v okolici šol, stanovanjskih soseskah in drugih peš conah; priprava strokovnih mnenj in predlogov za zagotovitev varnosti),
 • Varna pot v šolo (ureditev šolskih okolišev in nadzor nad izdelavo in ažuriranjem načrtov varnih poti v šolo),
 • Delo s srednješolsko mladino (izdelava programa in izvedba tega programa), 
 • Alkohol, ne hvala (s to akcijo želimo opozoriti na pomemben vzrok prometnih nesreč in afirmirati akcijo Natakar, taksi prosim),
 • Varnost za vse, ki spodbuja izvajanje programov prometne vzgoje, iskanje novih rešitev za varnejše prometno okolje učencev, sodelovanje s staršev pri vzgojnih in izobraževalnih prizadevanjih, da bi zagotovili večjo varnost otrok v cestnem prometu. Akcija poteka še nekaj let v večini držav Evropske unije, Slovenija se v akcijo vključuje drugič. šole, ki se bodo prijavile v akcijo bodo za kvalitetno vključitev v program prijele tudi potrebna gradiva in bodo vključene v zaključno tekmovalno prireditev.
 • sodelovanje z društvi in drugimi.

Vse naštete akcije in dejavnosti izvaja SPV občine Gornji Grad v okviru svojega letnega plana glede na finančne možnosti, s katerimi so povezane zlasti različne zaključne prireditve, ki so bile že večkrat organizirane v času občinskega praznika. Svet za preventivo in vzgojo v prometu občine Gornji Grad aktivno deluje še vrsto let, čeprav marsikdo sploh ne ve, da obstaja in kaj pomeni SPV. Prav iz tega razloga smo se odločili, da oblikujemo svojo spletno stran, na kateri bomo predstavljali svoje akcije in dejavnosti in k njim povabili vse občane, saj bi bile brez vašega sodelovanja nesmiselne.

Za SPV občine Gornji Grad
Irena PozničEU Copyright | Obcina