PGD Gornji Grad

Že v davnini  je človek spoznal, da potrebuje pomoč svojih vrstnikov, znancev in prijateljev.
Začutil je potrebo po organiziranju v večjo skupini, ki bo močnejša od njega samega.
Taka skupina  se bo lahko, skupaj z njim, borila proti nesrečam svojega časa.
Ta ideja je bila vodilo vsem, ki so leta 1883 v Gornjem Gradu ustanovili
PROSTOVOLJNO POŽARNO BRAMBO GORNJI GRAD.
Na prvi strani Kronike, ki je bila nastavljena leta 1888, piše dobesedno takole:
V PROSLAVO 40-LETNEGA VLADANJA NJEGOVEGA VELIČANSTVA, PRESVITLEGA CESARJA FRANCA JOŽEFA I., SE JE DANES SPOMENICA ZDRUŽENA Z BLAGOSLOVLJENJI ZASTAVE, BRIZGALNICE IN POSLOPJA VRŠILO.
GORNJI GRAD, 12. AVGUSTA 1888
Iz tega je razvidno, da je društvo v petih letih obstoja že zgradilo gasilni dom, nabavilo ročno brizgalno  in tudi razvilo svoj prvi prapor. Prapor je bil eden najlepših in najdragocenejših na Štajerskem. Žal je z vso dokumentacijo postal plen okupatorja.
Navajamo še nekaj zgodovinskih prelomnic našega društva:

  • 1908. leta ustanovljena društvena gasilska pihalna godba
  • 1930. leta  nabavljena prva motorna brizgalna češke znamke SMEKA
  • 1942. leta dobi društvo prvi gasilski avtomobil znamke MERCEDES in motorno brizgalno ROSENBAUER
  • 1956. leta nabavljena prenosna brizgalna SAVICA.

Tudi v letih od 1960 pa do danes v društvu nismo počivali.
Potekale so obnove gasilskega doma, veliko pa se je vlagalo v obnovo voznega parka in v nabavo novejše opreme.
Društvo je osrednje v občini Gornji Grad. Povezano je v občinsko poveljstvo občine ter v gasilsko zvezo Zgornjesavinjske doline Mozirje, ki povezuje 15 prostovoljnih gasilskih društev v dolini.
Danes je društvu včlanjenih okrog 150   članov; od tega okrog 50 operativnih, ostali pa so rezerva, veterani, simpatizerji …

Mnogo truda je vloženega v delo gasilske mladine. Mentorji se  s štirimi desetinami udeležujejo gasilskih tekmovanj, raznih orientacijskih pohodov in kvizov.
Tudi člani in članice so prisotni na raznih tekmovanjih. V največji ponos pa si štejejo tekmovanja z našimi ohranjenimi starimi ročnimi in motornimi brizgalnami.

Dobro pa se zavedamo, da je naša največja naloga pomoč sočloveku v nesreči.
Tudi zaradi tega se člani nenehno izobražujemo.  Vemo, da le z  dobrim znanjem in dobro prakso lahko največ storimo, kadar na pomoč pokliče gasilska sirena.

Z gasilskim pozdravom:   NA  POMOČ!EU Copyright | Obcina