Nadzorni odbor

Člani Nadzornega odbora Občine Gornji Grad v mandatnem obdobju 2018 - 2022 so:

  • IRENA VODUŠEK - predsednica
  • KLEMENTINA VERŠNIK
  • DANILO FIRŠT

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (UG SO št. 15/2016)
 
Nadzorni odbor opravlja naloge, določene z zakonom o lokalni samoupravi in s statutom občine, pošteno, strokovno in nepristransko.

Delo nadzornega odbora je javno.

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad porabo proračunskih sredstev na podlagi letnega programa dela. Z letnim programom so opredeljene aktivnosti Nadzornega odbora na področju rednega nadzora ter občasnih nadzorov po sklepu Občinskega sveta ali župana.
Z letnim programom Nadzorni odbor seznani občinski svet in župana.

 

Letno poročilo 2018

 

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2015

 

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2009EU Copyright | Obcina