Krajevne skupnosti

Na območju občine Gornji Grad so ustanovljeni ožji deli občine. Na območju so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, in sicer:

 • Krajevna skupnost Gornji Grad, ki zajema: Attemsov trg, Kocbekovo cesto, Dol, Menino, Novo naselje, Podsmrečje, Prekštan, Prod, Rore, Spodnji trg, Šokat, Tajno, Tlako, Tičjek, Florjan pri Gornjem Gradu in Lenart pri Gornjem Gradu.
 • Krajevna skupnost Nova Štifta, ki zajema: Šmiklavž, Tirosek in Zgornji Dol.
 • Krajevna skupnost Bočna, ki zajema: Bočno, Čeplje, Delce, Kropo, Otok, Podhom in Slatino.

Krajevne skupnosti niso pravne osebe javnega prava.

Naloge, organizacijo in delovanje krajevnih odborov, ki delujejo v okviru posamezne Krajevne skupnosti poleg statuta, določa Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 35/2016)

KRAJEVNA SKUPNOST Gornji Grad

Člani krajevnega odbora:

 • Černevšek Tadej
 • Mavrič Terezija
 • Stankovič Tomislav
 • Ugovšek Bernarda
 • Vincek Marija

Predsednik: Černevšek Tadej
Namestnik predsednika: Stankovič Tomislav
Kontaktna tel. številka: 031 454 917
Kontaktni elektronski naslov: cernevsek@gmail.com

 

KRAJEVNA SKUPNOST Bočna

Člani krajevnega odbora:

 • Bevc Robert
 • Kropovšek Gregor
 • Miklavc Luka
 • Šinkovec Matic
 • Tevž Jože

Predsednik: Šinkovec Matic
Namestnik predsednika: Bevc Robert
Kontaktna tel. številka: 031 780 859
Kontaktni elektronski naslov: matic.sinkovec@gmail.com

 

KRAJEVNA SKUPNOST Nova Štifta

Člani krajevnega odbora:

 • Galin Franc
 • Petek Urška
 • Šurk Štefan
 • Ugovšek Franc
 • Zavolovšek Žan

Predsednica: Petek Urška
Namestnik predsednice: Ugovšek Franc
Kontaktna tel. številka: 070 998 774
Kontaktni elektronski naslov: urska.petek21@gmail.com

 

ZAPISNIKI:

 1. Zapisnik zbora občanov v Gornjem Gradu dne 11.2.2019
 2. Zapisnik zbora občanov v Bočni dne 12.2.2019
 3. Zapisnik zbora občanov v Novi Štifti dne 13. 2. 2019

 

 EU Copyright | Obcina