Krajevne skupnosti

Na območju občine Gornji Grad so ustanovljeni ožji deli občine. Na območju so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti, in sicer:

 • Krajevna skupnost Gornji Grad, ki zajema: Attemsov trg, Kocbekovo cesto, Dol, Menino, Novo naselje, Podsmrečje, Prekštan, Prod, Rore, Spodnji trg, Šokat, Tajno, Tlako, Tičjek, Florjan pri Gornjem Gradu in Lenart pri Gornjem Gradu.
 • Krajevna skupnost Nova Štifta, ki zajema: Šmiklavž, Tirosek in Zgornji Dol.
 • Krajevna skupnost Bočna, ki zajema: Bočno, Čeplje, Delce, Kropo, Otok, Podhom in Slatino.

Krajevne skupnosti niso pravne osebe javnega prava.

Naloge, organizacijo in delovanje krajevnih odborov, ki delujejo v okviru posamezne Krajevne skupnosti poleg statuta, določa Odlok o ustanovitvi, organiziranosti in načinu dela krajevnih odborov (Uradno glasilo slovenskih občin, št.: 35/2016)

KRAJEVNA SKUPNOST Gornji Grad

Člani krajevnega odbora:

 • Jože UGOVŠEK
 • Darko ŠTORGELJ
 • Milan SUHOVERŠNIK
 • Nika KOLENC
 • Alojzija SUHOVRŠNIK

Predsednik: Darko Štorgelj

Namestnik predsednika: Milan Suhoveršnik
Sedež krajevne skupnosti: Florjan pri Gornjem Gradu 15, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 257 495
Kontaktni elektronski naslov: storgelj.darko@siol.net

 

KRAJEVNA SKUPNOST Bočna

Člani krajevnega odbora:

 • Jure PURNAT
 • Jože MLINAR
 • Franc TEVŽ
 • Emanuela JAMNIKAR
 • Nikolaj PURNAT

Predsednik: Jure PURNAT

Namestnica predsednika: Emanuela JAMNIKAR
Sedež krajevne skupnosti: Bočna 53, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 040 843 513
Kontaktni elektronski naslov: jure.purnat@gmail.com

 

KRAJEVNA SKUPNOST Nova Štifta

Člani krajevnega odbora:

 • Barbara OSOLNIK KOŠAR
 • Franc GALIN
 • Meta KRZNAR
 • Bojana RIHTER
 • Marija REPENŠEK

Predsednica: Barbara OSOLNIK KOŠAR

Namestnik predsednice: Franc GALIN
Sedež krajevne skupnosti: Tirosek 21, 3342 Gornji Grad
Kontaktna tel. številka: 041 758 854
Kontaktni elektronski naslov: barosol@gmail.comEU Copyright | Obcina