Kje smo

Lega in območje:

Gornjegrajska kotlina je tektonska udorina med Kamniško Savinjskimi Alpami in predalpskim svetom. Hribovita okolica kotline je močno porasla z gozdovi, v dnu kotline pa se nahajajo razložena naselja z manjšimi naselbinskimi jedri. Samotne kmetije pa so raztresene po hribovju. Glavni kraj Gornji Grad je večje gručasto naselje v gornjem delu Zgornje Savinjske doline med planoto Menina planina (Vivodnik, 1508 m) na jugu in Rogačevo skupino (Veliki Rogatec, 1557 m) na severu (Mavrič – Savinjčan, 1998). Nahajamo se 50 km severovzhodno ( preko prelaza Črnivec, 902 m) od Ljubljane, 50 km severozahodno od Celja in 38 km zahodno od Velenja.

Občino sestavljajo naselja Gornji Grad, Bočna, Florjan pri Gornjem Gradu, Lenart pri Gornjem Gradu, Dol in Nova Štifta. Naselje Gornji Grad zajema: Attemsov trg, Kocbekovo cesto, Dol, Menino, Novo naselje, Podsmrečje, Prekštan, Prod, Rore, Spodnji trg, Šokat, Tajno, Tlako, Tičjek, Florjan pri Gornjem Gradu in Lenart pri Gornjem Gradu. Naselje Nova Štifta sestavljajo zaselki Šmiklavž, Tirosek in Zgornji Dol. Naselje Bočna pa zajema zaselke Čeplje, Delce, Kropo, Otok, Podhom in Slatino.

Sedež Občine Gornji Grad je v Gornjem Gradu, Attemsov trg 3.

KARTA OBČINE GORNJI GRAD

 EU Copyright | Obcina