Dosedanji župani

»Lista županov gornjegrajskih ni popolna, ker se pri občinskem uradu doslej ni vodila nobena kronika. Ni dognano, kateri župani so bili v dobi od 1850 do približno 1866.
Znana je približna funkcijska doba posameznih županov in na podlagi gornjegrajskih uradnih podatkov lahko navedem kronološki red županov s funkcijsko dobo, kakor slede:
prvi župan občine mesta Gornji grad je bil Kolenc Matevž okoli leta 1850, ki je bil kot tak zaprisežen v župni cerkvi v Gornjem gradu. Do leta 1866 ni podatkov.« (Vrečar, 1930, str. 61-62).

 

Od leta 1866 – 1872 / je bil župan Mächtig Ivan:

1872 – 1875 / je bil župan Pinter Franc:

1875 – 1881 / je bil župan Krajnc Jožef:

1881 – 1887 / je bil župan Prislan Franc:

1887 - 1890 / je bil župan Svetina Anton:

1890 – 1893 / je bil župan  Hren Ivan:

1893 – 1899 / je bil župan Krajnc Jožef:

1899 – 1905 / je bil župan Šarb Ivan:

1905 – 1906 / je bil župan  Mikuš Jožef:

1906 – 1911 / je bil župan Kolenc Anton:

1911 – 1920 / je bil župan Drukar Avgust:

1920 – 1924 / je bil župan Podbrežnik Franc:

1924 – 1927 / je bil župan Volavšek Ivan:

1927 – 1941 / je bil župan Mermal Franc:

1941 – 1944 / je bil župan Haudek Ernest:

.... – 1954 / je bil župan Rifelj Ferdinand:

 

Od leta 1995 – 2006 je bil župan Rifelj Toni:

Od leta 2006 do 2018 je bil župan Ogradi Stanko:

 

V letu 1955 so bile občine preoblikovane v komune. V Sloveniji je bilo 62 občin.
V obdobju komun smo spadali pod  občino Mozirje.
Občina je bila hkrati oblastna in samoupravna skupnost, večinoma je opravljala naloge za državo. Bile so večje od povprečnih občin v Evropi.
V letu 1994 je prišlo do novega preoblikovanja občin in novih volitev, s katerimi smo pridobili 147 občin in županov, zakonodaja dovoljuje ustanavljanje novih občin, trenutno jih imamo  212. Sedanje občine prvenstveno opravljajo naloge iz svoje izvirne pristojnosti, le v manjšem obsegu tudi prenesene pristojnosti države.

 EU Copyright | Obcina