Stanko Ogradi - župan

Rodil sem se 6. maja 1965, kot tretji najmlajši sin v kmečki družini. Osnovno šolo sem obiskoval v Gornjem Gradu. Po končani osnovni šoli sem nadaljeval šolanje na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki, smer Lesarski tehnik.

Funkcijo župana opravljam poklicno, tretji mandat. Vsako opravljeno delo prinese nove izkušnje, drugačno razmišljanje in nove izzive za prihodnost.
Smo v dobi hitrega tempa življenja, v katerem pozabljamo na skupne cilje in dosežke. Mnogokrat nam pogled seže le pred domači prag, osebnemu zadovoljstvu pa pogosto dajemo prednost pred skupnim, kar ni dobro. Vsak posameznik ima v sebi veliko želja in potreb, ki jih želi uresničiti, vendar pogostokrat zadaj obstajajo omejitve, ki jih pri uresničevanju svojih želja in potreb moramo spoštovati. Želje in potrebe imajo tudi prioritete, kar pomeni, da jih je možno realizirati le postopoma. Uspeh in zagotovilo za dobro opravljeno delo je, da bomo zastavljene cilje izvajali v skupno dobro in nadgrajevali delo naših prednikov.

Župan Občine Gornji Grad

Stanko OgradiEU Copyright | Obcina