Javni razpisi

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v Občini Gornji Grad v letu 2018

Javni poziv in razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 11 Junij, 2018 - 15:00
  Razpis poteče čez 22 dni

Javni razpis »Pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2018«

Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 12 Marec, 2018 - 15:00
 • ponedeljek, 21 Maj, 2018 - 15:00
  To event remaining 1 day
 • ponedeljek, 20 Avgust, 2018 - 15:00
  Razpis poteče čez 92 dni

​ Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2018

Microsoft Office document icon Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • petek, 31 Avgust, 2018 - 13:00
  To event remaining 102 days

JAVNI RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC za šolsko leto 2018/2019

Razpis
Datoteka DOC; PDF icon PDF
Vloga za sprejem otroka v vrtec

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 30 April, 2018 - 15:00

Sanacija LC 107010 Sluga - Nova Štifta – Črnevska rida

Sanacija Matjaževega in Podbreškega plazu
Package icon Razpisna dokumentacija
Matjažev plaz
Podbreški plaz
Tehnična dokumentacija

Rok za prijavo:
 • sreda, 4 April, 2018 - 10:00

Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Microsoft Office document icon Javni razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 12 Marec, 2018 - 10:00

Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme v letu 2018

PDF icon Javni poziv
Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 22 Marec, 2018 - 15:00

Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2018

PDF icon Javni poziv
Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 22 Marec, 2018 - 15:00

Modernizacija javne poti JP 607060 Zlato polje – Slapnik

Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC
Ponudbeni predračun
Projektna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 15 Marec, 2018 - 10:00

Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2018

Razpisna dokumentacija
Microsoft Office document icon DOC; PDF icon PDF

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 22 Februar, 2018 - 15:00

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2018

Razpisna dokumentacija
Microsoft Office document icon DOC; PDF icon PDF

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 22 Februar, 2018 - 15:00

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Gornji Grad v letu 2018

Javni razpis
Datoteka DOC; PDF icon PDF

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 12 Februar, 2018 - 15:00

Razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Grad za leto 2018

Javni razpis
Datoteka DOC; PDF icon PDF

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 12 Februar, 2018 - 15:00

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 2018

PDF icon Javni razpis
Obrazec za prijavo

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 1 Marec, 2018 - 11:00

Razpis prostega delovnega mesta direktorja Javnega komunalnega podjetja Komunala d.o.o. Gornji Grad

PDF icon Razpis

Rok za prijavo:
 • petek, 19 Januar, 2018 - 15:00

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2018

​Razpisna dokumentacija
PDF icon Razpisna dokumentacija ŠPORT-2018.pdf; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 29 Januar, 2018 - 15:00

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad za leto 2018

​Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 29 Januar, 2018 - 15:00

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2018

​Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 29 Januar, 2018 - 15:00

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
PDF icon PDF
Javni poziv
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Rok za prijavo:
 • sreda, 3 Januar, 2018 - 10:00

Javna dražba zemljišča v Bočni

Javni poziv
PDF icon Javni poziv
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe

Rok za prijavo:
 • sreda, 20 December, 2017 - 10:00

Ureditev podstrešja Osnovne Šole Gornji Grad za potrebe računalniške učilnice in drugih prostorov, pri katerih se upoštevajo okoljski vidiki - PONOVITEV

Razpisna dokumentacija
Package icon Datoteke so stisnjene v format ZIP
Tehnična dokumentacija

Rok za prijavo:
 • sreda, 15 November, 2017 - 10:00

Javni razpis za podelitev koncesije za obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov

Package icon Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • torek, 30 Maj, 2017 - 10:00

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

PDF icon Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 27 Februar, 2017 - 10:00

Druga javna dražba za zemljišča v Gornjem Gradu

PDF icon Drugi javni poziv
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe

Rok za prijavo:
 • torek, 7 Marec, 2017 - 10:00

Javni razpis za sofinanciranje drugih interesnih skupin ter njihovih programov v letu 2017

PDF icon Javni razpis

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 6 Marec, 2017 - 15:00

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij ter njihovih programov in projektov v letu 2017

PDF icon Javni razpis

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 6 Marec, 2017 - 15:00

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad v letu 2017

PDF icon Javni razpis

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 13 Februar, 2017 - 15:00

Razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Gornji Grad za leto 2017

PDF icon Javni razpis

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 13 Februar, 2017 - 15:00

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Gornji Grad za leto 2017

PDF icon Javni razpis

Rok za prijavo:
 • sreda, 1 Marec, 2017 - 11:00

Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec III za področje gospodarstva in občinskega sveta"

PDF icon Javni natečaj

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 12 Januar, 2017 (celoten dan)

Javna dražba za zemljišča v Gornjem Gradu

PDF icon Javni poziv
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe

Rok za prijavo:
 • torek, 31 Januar, 2017 - 10:00

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornji Grad za leto 2017

Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • petek, 27 Januar, 2017 - 13:00

Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v Občini Gornji Grad za leto 2017

PDF icon ​Javni razpis
Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • petek, 27 Januar, 2017 - 13:00

Javni razpis za sofinanciranje turističnih društev ter njihovih programov in projektov v Občini Gornji Grad v letu 2017

​Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • petek, 27 Januar, 2017 - 13:00

Javna dražba za Poslovni prostor Novo naselje 2 v Gornjem Gradu

PDF icon Javni poziv
Izjava o seznanitvi s pogoji javne dražbe

Rok za prijavo:
 • torek, 10 Januar, 2017 - 10:00

Javni razpis o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih čistilnih naprav v občini Gornji Grad v letu 2017

PDF icon Razpisna dokumentacija
Zahtevek za izplačilo sredstev
Seznam čistilnih naprav

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 31 Avgust, 2017 - 15:00

JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni

PDF icon Javni poziv

Rok za prijavo:
 • petek, 23 Junij, 2017 - 12:00

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

PDF icon Javni razpis
Javni poziv
Vloga za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Rok za prijavo:
 • ponedeljek, 15 Maj, 2017 - 10:00

Javni razpis »Pokroviteljstvo Občine Gornji Grad v letu 2017«

Razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • torek, 18 April, 2017 - 15:00
 • Četrtek, 8 Junij, 2017 - 15:00
 • Četrtek, 7 September, 2017 - 15:00

Javni razpis za vpis otrok v vrtec

PDF icon Javni razpis; PDF icon Vloga

Rok za prijavo:
 • nedelja, 30 April, 2017 (celoten dan)

Javni poziv za sofinanciranje obnove sakralnih objektov – cerkva v Občini Gornji Grad v letu 2017

Javni poziv in razpisna dokumentacija
PDF icon PDF; Microsoft Office document icon DOC

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 11 Maj, 2017 - 15:00

Javni poziv za sofinanciranje investicij v športne objekte in nakup opreme v letu 2017

PDF icon Javni poziv
Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 11 Maj, 2017 - 15:00

Javni poziv za sofinanciranje investicij v kulturne objekte in nakup opreme v letu 2017

PDF icon Javni poziv
Razpisna dokumentacija

Rok za prijavo:
 • Četrtek, 11 Maj, 2017 - 15:00EU Copyright