Župan se predstavi


Rodil sem se 6. maja 1965, kot tretji naj mlajši sin v kmečki družini. Osnovno šolo sem obiskoval v Gornjem Gradu. Po končani osnovni šoli sem nato nadaljeval šolanje na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki, smer Lesarski tehnik.

Funkcijo župana opravljam poklicno.Tako sem se odločil zaradi tega, ker želim biti čimbolj dosegljiv  tistim, ki me bodo potrebovali.
Uspeh in zagotovilo za dobro občino je dobro skupno sodelovanje, med občani, občinsko upravo in županom. Mnogokrat bodo tudi potrebna usklajevanja, želim si, da ne bodo potekala enostransko ampak v skupno dobro.

Mnogokrat potujemo po naši lepi deželi ali izven nje. Nazaj domov pa v sebi prinašamo dobre in slabe občutke.

Želim si, da bodo v našem prihodnjem delu prevladali dobri občutki.
Če se bomo sami dobro počutili, se bodo dobro počutili tudi naši obiskovalci.

Zavedam se, da se le s skupnim delom lahko veliko naredi.

Župan Občine Gornji Grad Stanko Ogradi